Welkom op de site van het Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland.
Ons Hospice is geopend sinds 16 november 2013 en is modern opgezet.
Het is gelegen in een rustige boomrijke omgeving en heeft een prachtige tuin van ruim 400 m2.
Het adres is Ds. Martin Luther Kingweg 2, 1444 ED te Purmerend, is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (bus 301 EBS) en heeft een ruime parkeergelegenheid.

Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland Purmerend 

Het Hospice is een particulier initiatief zonder winstoogmerk en wordt volledig gerund door 80 vrijwilligers die diensten draaien van 08.00 tot 23.00 uur. Dankzij vele giften van particulieren, bedrijven uit de regio en regionale en landelijke fondsen is het initiatief na tien jaar in 2013 tot stand gekomen.

Door een samenwerkingsverband met De Zorgcirkel wordt er overdag, daar waar nodig gebruik gemaakt van verpleegkundigen voor het verrichten van medische handelingen. Gedurende de nacht is er altijd permanent een verpleegkundige van De Zorgcirkel in het Hospice aanwezig.

Ons hospice kent vier grote kamers voor bewoners van bijna 40m² die smaakvol en kleurig zijn ingericht, naast deze kamers is er een grote huiskamer en een ruime keuken voorzien van alle gemakken. Alle kamers hebben uitzicht op de 400m² grote tuin.

Wat is een Hospice 

Een hospice is een omgeving in huiselijke sfeer voor terminaal zieke mensen. Mensen dus die ongeneeslijk ziek zijn en binnen afzienbare tijd, hierbij moet u denken aan gemiddeld drie weken, zullen gaan overlijden. Wanneer het ziekenhuis niet meer hoeft en thuisverzorging niet meer gaat, kan men worden opgenomen in een hospice.

Ons hospice wordt ook wel een Bijna-Thuis-Huis genoemd. Het kenmerkende van een Bijna-Thuis-Huis hospice is dat bewoners dezelfde zorg krijgen als ze thuis zouden krijgen van familie, vrienden, de huisarts, of de thuiszorg. De kwaliteit van hun leven in deze laatste fase staat hierbij centraal.

In het hospice zijn vrijwilligers werkzaam die met hun aanwezigheid en aandacht van onmisbaar belang zijn in deze periode. Aandacht voor zingeving en bewustwording rond leven en sterven staat hierbij centraal.

Het Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland biedt niet alleen zijn bewoners een veilige en huiselijke omgeving, maar ondersteunt en begeleidt ook hun naasten.

Inrichting kamers

Het Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland is modern ingericht met vier ruime bewonerskamers, alle voorzien van een badkamer en toilet. De bewoner heeft eventueel de mogelijkheid om een huisdier mee te nemen, de kamer aan te kleden met wat eigen spulletjes of klein meubilair om het zo eigen mogelijk te maken. Daarnaast heeft het hospice een huiskamer voor algemeen gebruik, een keuken en twee gastenkamers voor familie en vrienden die ’s nachts willen blijven.

Bewoner worden  

Wanneer komt u in aanmerking 

 

Hospice ‘In Vrijheid’  is gericht op de gehele regio Waterland van Oosthuizen tot Landsmeer met de voornaamste woonkernen  Edam-Volendam, Monnickendam en Purmerend.

Ook van buiten deze regio kan men bij het hospice terecht, het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat ouderen in hun laatste fase dichtbij hun kinderen willen verblijven.

U komt in aanmerking voor verblijf in ons hospice als u terminaal ziek bent en palliatieve zorg nodig heeft en u die in uw eigen omgeving niet wilt of kunt krijgen.

Om voor opname in aanmerking te komen is een zogenaamde PTZ-verklaring nodig. PTZ staat voor Palliatieve Terminale Zorg. Deze verklaring kan worden afgegeven door de eigen huisarts of specialist.

Na de aanvraag krijgt u bezoek van onze coördinator waarbij u uitgebreid wordt verteld over het verblijf in het hospice en de coördinator gaat beoordelen of wij u de zorg die u nodig heeft kunnen geven. Ook zal de coördinator u informatie vragen op medisch en persoonlijk gebied.

Dit alles om de zorg tijdens uw verblijf goed af te stemmen op uw persoonlijke zorgvraag. Deze gegevens zijn, met uw toestemming, uiteraard alleen inzichtelijk voor de coördinator en uw medisch behandelaars.

Onze uitgangspunten zijn:
N
Hospice ‘In Vrijheid’ is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, huidskleur, geloof of inkomen
N
autonomie en respect voor bewoners staan centraal
N
sterven is een onderdeel van het leven
N
sterven is – net als geboren worden – een unieke belevenis die door eenieder verschillend wordt ervaren
N
de begeleiding in het Hospice ‘In Vrijheid’ bestaat uit aandacht en zorg voor de fysieke, psychische en spirituele wensen en behoeften van de bewoners

Medische zorg

Uw verpleegkundige en medische zorg

Als medische zorg nodig is, dan komt bij voorkeur de eigen huisarts van de bewoner naar het hospice. Zo kan met de eigen huisarts en eventueel met de specialist uit het ziekenhuis aan gerichte en effectieve pijnbestrijding gedaan worden. Desgewenst kan ook gebruik worden gemaakt van een huisarts via het hospice.

Als verpleegkundige zorg nodig is, dan wordt er samengewerkt met De Zorgcirkel. In de samenwerking met andere hulpverleners is veel mogelijk. Voor alles geldt dat de wensen en behoeften van de hospice bewoner leidraad is voor de zorg, behandeling en medicatie.

Onze vrijwilligers

Naast de medewerkers van de thuiszorg zijn er gedurende de hele dag en avond twee vrijwilligers werkzaam in het hospice. Zij kunnen de thuiszorg medewerkers assisteren tijdens de zorguren maar zijn er vooral om voor u te zorgen als u dit wenst. Zij hebben allen een basistraining gehad om in het hospice actief te zijn. Medisch technische en verpleegkundige handelingen worden alleen uitgevoerd door de daarvoor bevoegde thuiszorgmedewerkers en uw arts.

Ons doel is om u als bewoner zoveel mogelijk te ondersteunen in uw laatste levensfase en u, in een kleinschalige woonomgeving, deze mogelijkheid te bieden. Hierdoor kunt u op eigen wijze, te midden van naasten, de laatste levens- en stervensfase doorbrengen. Daarbij kunt u denken aan:

N

ondersteuning bij de dagelijkse verzorging

N

voorlezen en waken

N

luisteren naar en praten met u en uw naast betrokkenen

N

aanwezig zijn als uw partner, familie of vrienden even weg moeten

Kosten hospice voor bewoners

De kosten van een hospice worden slechts voor een beperkt deel gedragen door de overheid vanuit de Kaderwet VWS-subsidies, Ministeriële Regeling Palliatieve Zorg. Deze subsidie wordt gemiddeld pas na 12 maanden door de overheid overgemaakt aan het hospice.

Gebaseerd op die bijdrage wordt slechts 60% à 65% van alle kosten vergoed. Dit tekort en de voorfinanciering van 12 maanden, dient door jaarlijkse giften, sponsoring en andere bijdragen te worden aangevuld.

Om deze redenen vragen we een eigen bijdrage van de bewoners voor het dagelijks verblijf in ons hospice. 

Deze bijdrage bedraagt € 42,– per dag en wordt tweewekelijks aan u in rekening gebracht.

Een aantal verzekeraars vergoeden, indien u aanvullend verzekerd bent voor ziektekosten, veelal (deels) deze kosten.

Contact

Indien u contact met ons wilt opnemen dan kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:
Telefonisch op 0299 – 778020
 Faxen op 0299 – 778092
U kunt ons bezoeken op het adres:
Ds. Martin Luther Kingweg 2
1444 ED Purmerend
Mailen op het adres: coordinator@hospice-in-vrijheid.nl

Ds. Martin Luther Kingweg 2
1444ED Purmerend

Brochure

Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland

Klik op de brochure om deze te openen