Stichting Vrienden van de Stichting Hospice “In Vrijheid” in Waterland heeft tot doel;

“Het inzamelen van gelden en andere middelen ten behoeve van het werk van de te Purmerend gevestigde stichting Hospice “In Vrijheid” Waterland om activiteiten en voorzieningen te financieren die niet gedekt worden door de reguliere subsidies en eigen bijdragen van de gast-bewoners.”

Vestigingsadres

Ds. M.L. Kingweg 2

1444 ED Purmerend

E-mailadres: coordinator@hospice-in-vrijheid.nl

Fiscaalnummer: 8176.34.551

Doelstelling: Inzamelen van gelden en andere middelen ten behoeve van het werk van de te Purmerend gevestigde stichting.

Dit gebeurt o.a. middels activiteiten van de Nederlandse Tafelronde (service club)  in de vorm van de jaarlijkse Steenwerp wedstrijden tijdens de nazomerfeestweek.  Rond kerst gebeurt dit in vorm van de verkoop van kerststukken door vrijwiligers in het Makado winkelcentrum en traditiegetrouw vindt in de decembermaand  de verkoop van kerstbomen plaats met hulp van de Lions Purmerend (serviceclub).

 

Bestuurders

Voorzitter

Arnold Bartels

Secretaris

Walther Kocken

Penningmeester 

Hans Steenkamp

De stichting heeft geen betalende krachten en bestaan allen uit vrijwilligers

Bankrekeningnummer

NL96 RABO 0132 7646 52

 

Jaarverslag 2018 – Vrienden van de Hospice

Bekijk hier