Vrienden van

Stichting Vrienden van Hospice ‘In Vrijheid’

Het doel van de Stichting Vrienden van Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland is financiële en handzame ondersteuning te bieden aan het hospice zelf. Om het hospice te helpen kostendekkend te kunnen opereren. Dit doen wij door het bijeenbrengen van gelden, het houden van spreekbeurten, opzetten van inzamelingsacties en hands-on activiteiten zoals tuin- en onderhoudswerkzaamheden in het hospice zelf. 

Het exploiteren van een hospice kan alleen succesvol zijn met een financiële bijdrage uit de gemeenschap, de jaarlijkse kosten kunnen nooit gedekt worden uit de eigen bijdrage van de bewoners en de subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op basis van deze bijdragen kunnen slechts 55% à 65% van de kosten worden gedekt.

Ieder jaar is er dus een exploitatie tekort, in dat tekort probeert de Stichting Vrienden te voorzien. De jaarlijkse kosten van het hospice bedragen € 220.000,00. Gemiddeld verwacht het hospice dat het exploitatieverlies jaarlijks € 30.000,00 zal bedragen.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland bestaat momenteel uit:

Piet Heijn Debets – voorzitter
Walther Kocken – secretaris
Hans Steenkamp – penningmeester

Bezoek de website van de Vrienden van…

Wilt u ons hospice graag eens bezoeken?

Maak een afspraak