De vrijwilligers

De vrijwilligers

Zonder de vele vrijwilligers die zich inzetten voor ons hospice zou het hospice niet kunnen bestaan. De dagelijkse inzet van geschoolde vrijwilligers maakt het mogelijk dat de bewoners optimale zorg en aandacht krijgen. Naasten van de bewoners worden niet vergeten en mogen ook rekenen op aandacht en steun in de voor hen emotioneel zware tijd.

De vrijwilliger heeft een centrale rol in het hospice. De vrijwilliger komt niet in de plaats van de mantelzorg maar is aanvullend. Daar waar de naasten niet in staat zijn zorg te bieden, geeft de vrijwilliger ondersteuning. De vrijwilliger neemt geen taken over van de professionele zorgverleners.

Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie naar bewoners en mantelzorgers toe om geschikte vrijwilligers te kiezen. Er wordt veel gevraagd van de vrijwilligers. De confrontatie met lijden, verdriet en sterven kunnen emotioneel belastende ervaringen zijn.

Wilt u onze hospice graag eens bezoeken?

Maak een afspraak