Organisatie

Het bestuur van de Stichting Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland bestaat momenteel uit:

Piet Hein Debets – voorzitter
Walther Kocken – secretaris
Hans Steenkamp – penningmeester
Anita Butter– algemeen bestuurslid

De bestuursleden doen het bestuurswerk op vrijwillige basis. Bestuursleden worden voor maximaal 2 perioden van 4 jaar benoemd en zijn na afloop van die periode mogelijk herkiesbaar.

De vrijwilligers worden aangestuurd door de coördinatoren, die bijgestaan wordt door 2 vrijwillige coördinatoren.

De coördinatoren zijn:

Marieke Zwart-Dijkhuishoofd coördinator
Nel Persenaire-Schijfferscoördinator

Nico Strousvrijwillige coördinator

Zij zijn te bereiken via:
coordinator@hospice-in-vrijheid.nl
0299 77 80 20

De Stichting is sinds 1 januari 2008 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), het RSIN/fiscaal nummer is: 815050744


Wij zijn aangesloten bij de volgende organisaties:

Het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Kop van Noord-Holland en Zaanstreek-Waterland.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

 

 

 

 

 

Wilt u ons hospice graag eens bezoeken?

Maak een afspraak