Organisatie

Het bestuur van de Stichting Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland bestaat momenteel uit:

Evan van Egmond – voorzitter
Walther Kocken – secretaris
Hans Steenkamp – penningmeester

De bestuursleden doen het bestuurswerk op vrijwillige basis. Bestuursleden worden voor maximaal 2 perioden van 4 jaar benoemd en zijn na afloop van die periode mogelijk herkiesbaar.

De vrijwilligers worden aangestuurd door de coördinatoren, die bijgestaan wordt door 2 vrijwillige coördinatoren.

De coördinatoren zijn:

Marieke Zwart-Dijkhuishoofd coördinator
Nel Persenaire-Schijfferscoördinator

Nico Strousvrijwillige coördinator
Frans van Leeuwenvrijwillige coördinator

Zij zijn te bereiken via: 
coordinator@hospice-in-vrijheid.nl
0229 – 77 80 92

De Stichting is sinds 1 januari 2008 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), het RSIN/fiscaal nummer is: 815050744

 

 

 

 

 

Wilt u ons hospice graag eens bezoeken?

Maak een afspraak