Het ontstaan

Het waren Marjon Krijgsman, Ria Lim, Ans Bartels en Jaap Musch, die rond de milleniumwisseling vonden dat er in Purmerend een hospice moest komen.

Aanleiding was, dat de moeder van één van deze mensen ernstig ziek werd en zou komen te overlijden. Omdat er geen goede opvang was in Purmerend voor terminale mensen nam ze haar moeder in huis en tot het overlijden. Zo ontstond het idee om dit plan concreet te maken. Ze spraken er met anderen over en er werd een bestuur gevormd, statuten opgesteld en officieel gemaakt bij de notaris. De lange weg van idee naar realisatie was begonnen.

De lange weg

Om een dergelijk idee vorm tw geven zijn veel stappen nodig:

  • draagvlak
  • financiën
  • huisvesting
  • organisatie
  • kennis

Draagvlak

Om te weten of het idee voldoende levensvatbaar was, werd een klein onderzoek gedaan. Dat bleek positief. Informatie bij de landelijke koepelvereniging VPTZ (Vereniging Palliatieve en Terminale Zorg) leverde een proeflidmaatschap op. Intussen had zich ook in de Beemster een dergelijk initiatief ontwikkeld.

Financiën

Een gesprek met de directeur van de Rab0bank leverde een toezegging op van € 3500,- bij realisatie. Hetzelfde enthousiasme werd vele malen ondervonden (zie hiervoor de namenlijst van de sponsoren in de hal van het hospice) tijdens het lobbyen en versterkte het idee dat het ‘goed’ zou komen.

Huisvesting

Na een gesprek werd het enthousiasme steeds groter. De Wooncompagnie wilde wel investeren in de huisvesting van het project. Nu de locatie nog. Dat was nog wel even een struikelblok. Totdat de wethouder Mona Keizer zich ermee ging bemoeien. Toen kwam er eindelijk schot in de zaak. Zij stelde de huidige locatie voor: Ds Maarten Luther Kingweg 2. De toenmalige voorzitter had connecties met de Amsterdamse architect Cees Dam. Hem werd gevraagd een ontwerp te maken. Hij was enthousiast en legde een plan voor. Op twee punten kwam het niet overeen met de eisen van de opdrachtgever, de Wooncompagnie:

  • het gebouw was te duur
  • het gebouw was niet terug te brengen naar vijf sociale woningen na faillissement.

Deze punten zorgde voor een einde aan de samenwerking met Cees Dam. De Wooncompagnie gunde de opdracht vervolgens aan het ontwerp en constructiebureau Westerneng in Purmerend. Dit bureau ontwierp het huidige gebouw met vier bewonerskamers, twee logeerkamers, een flinke huiskamer, een mooie ruime hal en een goed uitgeruste keuken.

Intussen nam een andere voorzitter het roer over en met zijn zakelijk en financieel inzicht en ervaring kreeg de realisatie een boost. Na een bouwtijd van nog geen jaar konden in november 2013 de deuren geopend worden voor de eerste bewoners.

Organisatie

Zowel voor als tijdens de bouw heeft het bestuur ‘overuren’ gemaakt. Op vele fronten werd hard gewerkt: de planning en werving van de vrijwilligers, de planning van de inventaris, hoe wordt de huisstijl, enz. Gelukkig waren er vele handen en hoofden om dit project tot een goed einde te brengen.

Kennis

Niemand van de bestuursleden had ooit zelf in een hospice gewerkt. Alle kennis moest gehaald worden van collega’s uit omliggende hospices en van de landelijke koepelvereniging. Ook het opleiden en trainen van de vrijwilligers was dus een beetje trial en error, ook al hebben we sommige cursussen in het begin ‘uitbesteed’.

Nu, na een aantal jaar ervaring, met twee betaalde coördinatoren, enkele hulpcoördinatoren en ongeveer 80 vrijwilligers is het hospice een geoliede organisatie waar bewoners zeer goed en vooral liefdevol verzorgd worden en waar het ook voor de vrijwilligers fijn is om naar toe te gaan. Het hospice is een unieke organisatie die 24 uur per dag het hele jaar door open is voor familie en vrienden die hun geliefden, onze bewoners, willen bezoeken.

Wilt u ons hospice graag eens bezoeken?

Maak een afspraak