Samenwerkingen

De Zorgcirkel

De Zorgcirkel is eindverantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg van de bewoners.

De huisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg. De Zorgcirkel verzorgt tijdens drie zorgmomenten gedurende de dag, de totale verpleegkundige verzorging van de bewoner.

De verpleegkundigen overleggen deze inzet van zorg met de vrijwilligers.

Nachtzorg

De zorg in de nacht wordt uitgevoerd door een verpleegkundige van De Zorgcirkel.

Huisarts

De huisarts van de bewoner blijft veelal behandelend arts in het hospice. Wanneer dit niet mogelijk is doordat de huisarts niet uit de regio komt zoekt de coördinator voor een waarnemend huisarts uit de buurt. De huisarts komt op bezoek en houdt oog op de medische zorg. Als de zorg intensiever wordt komt de huisarts indien nodig en/of gewenst, vaker langs. De resultaten van de visites van de huisarts worden door de huisarts in het zorgdossier weergegeven.

Wilt u ons hospice graag eens bezoeken?

Maak een afspraak