De zorg

De Zorgcirkel is eindverantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg van de bewoners. De huisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg. De Zorgcirkel verzorgt tijdens drie zorgmomenten gedurende de dag, de totale verpleegkundige verzorging van de bewoner. De verpleegkundigen overleggen deze inzet van zorg met de vrijwilligers.

Nachtzorg

De zorg in de nacht wordt uitgevoerd door een verpleegkundige van De Zorgcirkel.

Wilt u ons hospice graag eens bezoeken?

Maak een afspraak