Wie zijn wij?

Het hospice is een particulier initiatief zonder winstoogmerk en wordt volledig gerund door 80 vrijwilligers die diensten draaien van 08.00 tot 23.00 uur. Dankzij vele giften van particulieren; bedrijven uit de regio en regionale en landelijke fondsen is het initiatief na tien jaar tot stand gekomen.

Door een samenwerkingsverband met De Zorgcirkel wordt er overdag, daar waar nodig, gebruik gemaakt van verpleegkundigen voor het verrichten van medische handelingen. Gedurende de nacht is er altijd permanent een verpleegkundige van De Zorgcirkel in het hospice aanwezig. 

Onze Stichting biedt zorg vanuit een algemene grondslag en staat open voor iedereen ongeacht levensovertuiging, huidskleur, leeftijd, inkomen of achtergrond. Het gaat om het verlenen van palliatieve terminale zorg die zich richt op het verminderen van het lijden en op verbetering van de kwaliteit van het leven van de mensen in de laatste levensfase. Autonomie van de bewoner en zijn naasten is een belangrijk uitgangspunt.

Belangrijkste doel van de palliatieve terminale zorg die het Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland biedt is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, waarbij aandacht voor zingeving en bewustwording rond leven en dood centraal staan. 

Het doel van ons hospice is om optimale zorg te kunnen bieden voor zowel het lichamelijke, sociaal-emotionele als het spirituele welbevinden van de bewoner. 

Onze uitgangspunten zijn:

  • Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, huidskleur of geloof.
  • Eigen regie en respect voor bewoners staan centraal.
  • Sterven is een onderdeel van het leven.
  • Sterven is een unieke belevenis die door eenieder verschillend wordt ervaren.
  • De begeleiding in het Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland bestaat uit aandacht en zorg voor de fysieke, psychische en spirituele wensen en behoeften van de bewoners.

 

Wilt u ons hospice graag eens bezoeken?

Maak een afspraak