Meest gestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen rondom ons hospice, de zorg en de vrijwilligers van Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland. Mocht uw vraag hieronder niet beantwoord worden, dan kunt u contact opnemen via telefoon, e-mail of onderstaand formulier.

Waarom een hospice?

Een hospice is een omgeving in huiselijke sfeer voor terminaal zieke mensen. Mensen dus, die ongeneeselijk ziek zijn en binnen afzienbare tijd, hierbij moet u denken aan gemiddeld zes weken, zullen gaan overlijden. Wanneer het ziekenhuis niet meer hoeft en thuisverzorging niet meer gaat, kan men worden opgenomen in een hospice.

Ons hospice wordt ook wel een Bijna-Thuis-Huis genoemd. Het kenmerkende van een Bijna-Thuis-Huis hospice is dat bewoners dezelfde zorg krijgen als ze thuis zouden krijgen van familie, vrienden, de huisarts, of de thuiszorg. De kwaliteit van hun leven in deze laatste fase staat hierbij centraal.

Wat zijn de kosten?

De kosten van een hospice worden slechts voor een beperkt deel gedragen door de overheid vanuit de Kaderwet VWS-subsidies; Ministeriële Regeling Palliatieve Zorg. Deze subsidie wordt gemiddeld pas na 12 maanden door de overheid overgemaakt aan het hospice. Gebaseerd op die bijdrage wordt slechts 50% à 55% van alle kosten vergoed. Dit tekort en de voorfinanciering van 12 maanden, dient door jaarlijkse giften, sponsoring en andere bijdragen te worden aangevuld.

Om deze redenen vragen we ook een eigen bijdrage van de bewoners voor het dagelijks verblijf in ons hospice. Deze bijdrage bedraagt € 48,– per dag en wordt na overlijden, of na overplaatsing aan u in rekening gebracht. Een aantal verzekeraars vergoeden, indien u aanvullend verzekerd bent voor ziektekosten, veelal deze kosten. 

Mocht u de eigen bijdrage van het hospice niet kunnen betalen en hiervoor niet verzekerd zijn, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een regeling via de gemeente. De coördinator van het hospice kan u daarbij helpen.

Wie zorgt er voor mij in het hospice?

Naast de medewerkers van de thuiszorg zijn er gedurende de hele dag en avond twee vrijwilligers werkzaam in het hospice. Zij kunnen de thuiszorgmedewerkers assisteren tijdens de zorguren maar zijn er vooral om voor u te zorgen als u dit wenst. Zij hebben allen een basistraining gehad om in het hospice actief te zijn. Medisch technische en verpleegkundige handelingen worden alleen uitgevoerd door de daarvoor bevoegde thuiszorgmedewerkers en uw arts.

Kan ik mijn eigen huisarts behouden?

Als medische zorg nodig is, dan komt bij voorkeur de eigen huisarts van de bewoner naar het hospice. Zo kan met de eigen huisarts en eventueel met de specialist uit het ziekenhuis bijvoorbeeld aan gerichte en effectieve pijnbestrijding gedaan worden. Desgewenst kan ook gebruik worden gemaakt van een huisarts via het hospice.

Ik heb me aangemeld, wat nu?

Na de aanvraag krijgt u bezoek van onze coördinator waarbij u uitgebreid wordt verteld over het verblijf in het hospice en de coördinator gaat beoordelen of wij u de zorg die u nodig heeft kunnen geven. Ook zal de coördinator u informatie vragen op medisch en persoonlijk gebied. Dit alles om de zorg tijdens uw verblijf goed af te stemmen op uw persoonlijke zorgvraag. Deze gegevens zijn, met uw toestemming, uiteraard alleen inzichtelijk voor de coördinator en uw medisch behandelaars.

Wat doen de vrijwiligers voor mij?

Ons doel is om u als bewoner zoveel mogelijk te ondersteunen in uw laatste levensfase en u, in een kleinschalige woonomgeving, deze mogelijkheid te bieden. Hierdoor kunt u op eigen wijze, te midden van naasten, de laatste levens- en stervensfase doorbrengen. Daarbij kunt u denken aan

  • ondersteuning bij de dagelijkse verzorging
  • voorlezen en waken
  • luisteren naar en praten met u en uw naastbetrokkenen
  • aanwezig zijn als uw partner, familie of vrienden even weg moeten

Heeft u een andere vraag?

 Stuur uw vraag in via onderstaand formulier, dan beantwoorden
wij uw vraag zo snel mogelijk.
Bellen kan ook: 0299 77 80 20