Stervensbegeleiding

Als je te horen krijgt dat je niet lang meer te leven hebt, een zogenaamd ‘slecht nieuws’ gesprek hebt gehad, dan komt de dood opeens dichtbij en plotseling om de hoek kijken. Binnen ons Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland gaan wij daar heel open mee om en geven dat ook aan. Sterven is een onderdeel van het leven en daarvoor is stervensbegeleiding in het leven geroepen. Wij proberen dat laatste stukje van het leven zo prettig mogelijk te laten verlopen. We vertellen je graag meer over wat stervensbegeleiding inhoudt. 

Wat is stervensbegeleiding?

We weten allemaal dat de dood bij het leven hoort, maar als je vertelt wordt dat je niet meer lang te leven hebt, kan die boodschap toch zwaar vallen. Het is daarom fijn om omringd te zijn door mensen die hierover met je praten en je begeleiden tijdens de laatste periode van het leven; ook wel stervensbegeleiding genoemd. Een stervensbegeleider kan een goede vriend of familielid zijn. Ook kan ervoor gekozen worden om een professionele stervensbegeleider of een vrijwilliger in te schakelen. Bij Hospice in Vrijheid werkt een fijn team van professionals samen om mensen te begeleiden tijdens hun laatste levensfase. 

Wat kost stervensbegeleiding?

De manier waarop stervensbegeleiding aangeboden wordt verschilt. Het is mogelijk om een aantal gesprekken te voeren met iemand. Hiervoor wordt per uur betaald. Bij ons Hospice nemen wij de volledige zorg over de laatste fase van iemands leven uit handen en hebben we het over stervensbegeleiding in de breedste zin van het woord: palliatieve zorg. Bij ons is de eigen bijdrage van het verblijf €42 per nacht. 

Wat is het verschil tussen stervensbegeleiding in palliatieve zorg?

Palliatieve zorg biedt de totaalzorg voor ongeneeslijk zieke mensen. Deze mensen worden enkel nog behandeld om de kwaliteit van hun laatste levensfase zo goed mogelijk te houden. Eigenlijk is stervensbegeleiding een onderdeel van Palliatieve zorg, maar stervensbegeleiding kan ook ingezet worden zonder dat er palliatieve zorg nodig is. 

Waarom een hospice?

Een hospice is een omgeving in huiselijke sfeer voor terminaal zieke mensen. Mensen dus, die ongeneeslijk ziek zijn en binnen afzienbare tijd, hierbij moet u denken aan gemiddeld zes weken, zullen gaan overlijden. Wanneer het ziekenhuis niet meer hoeft en thuisverzorging niet meer gaat, kan men worden opgenomen in een hospice.

 

Ons hospice wordt ook wel een Bijna-Thuis-Huis genoemd. Het kenmerkende van een Bijna-Thuis-Huis hospice is dat bewoners dezelfde zorg krijgen als ze thuis zouden krijgen van familie, vrienden, de huisarts, of de thuiszorg. De kwaliteit van hun leven in deze laatste fase staat hierbij centraal.

Wilt u ons hospice graag eens bezoeken?

Maak een afspraak