Word vrijwilliger in het Hospice !

Er zijn ruim 10.000 vrijwilligers in Nederland behulpzaam om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen. Het verzorgen van een geliefde in die periode is zwaar, ook al is er hulp van de huisarts en thuiszorg. Wanneer het levenseinde nadert, wordt de zorg over het algemeen intenser en intensiever.

Uiteraard is ons hospice ook lid van de VPTZ en wordt ook door hen erkend.

Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland kan alleen functioneren dankzij de inzet van veel vrijwilligers. Deze staan centraal in het bieden van zorg op maat aan de bewoner in de laatste levensfase. Vrijwilligers zijn “ons kapitaal”. Anders gezegd; zonder vrijwilligers, geen hospice.

Uw werkzaamheden als vrijwilliger

In het hospice zijn gedurende de hele dag en avond twee vrijwilligers aanwezig om de bewoner zorg en aandacht te bieden wanneer hij/zij dit nodig heeft en/of wenst. De vrijwilliger kan gevraagd worden de thuiszorgmedewerker te assisteren maar verricht geen medisch technische handelingen.

De thuiszorgmedewerkers komen gedurende vaste uren overdag om de verpleegkundige zorg te leveren. Ook ’s nachts is er een medewerker van de thuiszorg aanwezig. Kort gezegd doet een vrijwilliger dat wat een naast familielid ook zou doen, namelijk:

N
het verzorgen van de maaltijden en dranken, aandacht hebben voor de bewoner en de familie
N
u assisteert de bewoner, indien nodig, bij toiletgang of hulp op bed
N
luisteren naar en praten met de stervende en naast betrokkenen
N
aanwezig zijn als partner, familie of vrienden even weg moeten
N
ondersteuning geven bij de dagelijkse verzorging

Wat vragen wij van u

U kunt als vrijwilliger in het hospice op zeer directe wijze ondersteuning bieden aan mensen die het leven afsluiten. Uw inzet als vrijwilliger maakt het verschil omdat het voor veel mensen anders niet mogelijk is om zo in een kleinschalige omhullende omgeving afscheid te nemen van het leven.

De bewoner in de laatste levensfase heeft veel door te maken en wordt geconfronteerd met zichzelf en is mede daarom voor de naasten en verzorgers bij uitstek degene die ons ook inzichten voor onze eigen ontwikkeling kan geven.

Kortom, uw hulp is van groot belang. In de ontmoeting met onze bewoners schuilen vele momenten voor ontwikkeling zowel in overwegende als in praktische zin.

N
een liefdevolle zorginstelling
N
een open houding
N
goed kunnen samenwerken
N
in staat zijn tot zelfreflectie
N
communicatieve vaardigheden

Bereidheid cursussen en bijscholing te volgen

Daarnaast vragen wij van u een open en bescheiden houding ten opzichte van onze bewoners. Ons hospice is bedoeld voor bewoners, ongeacht de levensovertuiging, die in de laatste fase van het leven zijn en binnenkort gaan sterven. Wij treden de bewoner met respect tegemoet en stellen ons daarin zo op dat deze op zijn/haar eigen wijze afscheid kan nemen van het leven.

Alvorens u in het hospice aan de slag gaat  krijgt u als vrijwilliger een basisopleiding gestoeld op de VPTZ cursus,. Deze cursus duurt enkele dagdelen, verspreid over meerdere weken. Door deze opleiding bent u goed toegerust om aan de slag te kunnen gaan.

Wij hechten er belang aan dat u goed op de hoogte bent van de specifieke gang van zaken in een hospice en zorgen ervoor dat u de gelegenheid heeft om ook met andere vrijwilligers kennis te maken en ervaringen te delen. Gedurende een inwerkperiode van zes weken wordt u één op één begeleid door ervaren vrijwilligers alsmede een professionele coördinator.

Uiteraard vragen wij van u dat u op de afgesproken uren beschikbaar bent. Het hospice is afhankelijk van de vrijwilligers en kan niet draaien als wij niet kunnen vertrouwen op de continuïteit van onze vrijwilligers. U biedt zorg aan een kwetsbare doelgroep en we rekenen daarom op uw integriteit.

Er wordt gedraaid volgens een 4-uren schema gedurende de dag en avond vanaf acht uur ’s morgens tot elf uur ’s avonds, de hele week en ook in het weekend. Wij vragen van u een minimale beschikbaarheid van vier uur per week en eenmaal per maand een dienst in het weekend. U kunt uiteraard ook meer uren werken, maar om ervoor te zorgen dat u niet wordt overvraagd, hebben wij ook een maximum van 12 uur per week ingesteld.

 Aanmelden?

Als u er voor voelt om op deze manier hospicebewoners te helpen, dan nodigen wij u uit telefonisch of via de mail contact met ons op te nemen.

Telefoonnummer: 0299-778020

Mailadres: coordinator@hospice-in-vrijheid.nl