Even voorstellen… de nieuwe voorzitter van de Stichting Vrienden; Piet Hein Debets

Ringring … daar gaat m’n telefoon. Walther Kocken aan de andere kant van de lijn. Terstond wist ik dat Walther zou beginnen over het Hospice. Zijn aarzelende inleiding sloeg snel om in ‘we kennen elkaar en hebben elkaar nodig’. Kort erna volgde een persoonlijk gesprek en besloot ik de vacante taak van voorzitter van het bestuur van Stichting Vrienden van het Hospice ‘In Vrijheid’ op me te nemen. 

Wie ben ik? Geboren en getogen Purmerender. Gepensioneerd. Het grootste deel van het werkzame leven doorgebracht bij de Rechtspraak, waarvan de laatste 15 jaren als directeur bedrijfsvoering van verschillende rechtbanken. 

Lokaal actief geweest binnen Stichting Purmerend Marktstad en bij VOWA, de koepel van ondernemersverenigingen in de regio Waterland. Daarnaast onder meer lid geweest van het College van Beroep van de Stichting Reclamecode en van de Raad van Toezicht van het Bureau Toerisme Laag Holland. Tegen het einde van ieder kalenderjaar denkt bovendien menigeen mij te herkennen als de man met mijter en baard. Ik kan dat laatste natuurlijk niet bevestigen noch ontkennen. 

Het Hospice In Vrijheid is een niet meer weg te denken instituut in stad en regio. Met veel aandacht, liefde en zorg worden mensen van allerlei pluimage bijgestaan in het laatste stukje van het leven. Een menswaardig einde van het leven gun je iedereen. Dat daarvoor ook geld nodig is, is natuurlijk vanzelfsprekend. Het bijeenbrengen van dat geld is echter minder vanzélfsprekend en juist daarvoor is er de Stichting Vrienden van het Hospice ‘In Vrijheid’. Samen met de overige bestuursleden, de coördinatoren en vele vrijwilligers hoop ik erin te slagen om de benodigde financiële middelen bijeen te brengen die kunnen bijdragen aan de broodnodige continuïteit van ‘ons’ Hospice ‘In Vrijheid’. 

Piet Hein Debets