Vrijwilligers hospice In Vrijheid in het zonnetje

Purmerend ,,Wij doen vandaag het woord, maar de credits gaan ui­teraard naar de vrijwilligers en coör­dinatoren van het hospice en de me­dewerkers van de Zorgcirkel. Dit zijn dan ook degenen die we even in het zonnetje willen zetten”, aldus Evan van Egmond, Hans Steenkamp en Walther Kocken, res­pectievelijk voorzitter, penning­meester en secretaris van het hospi­ce In Vrijheid in Purmerend.

“Terwijl diverse hospices in de wijde omtrek de afgelopen tijd de deuren moesten sluiten voor op­vang en bezoek, kon dankzij de ge­weldige inzet van vrijwilligers, coör­dinatoren van ons hospice en mede­werkers van de Zorgcirkel hospice In Vrijheid open blijven. Dit alles volgens de richtlijnen, uitgezet door het RIVM.” De missie van Hospice in Vrijheid is om de laatste fase van het leven van mensen die terminaal zijn, zo aangenaam mogelijk te laten verlo­pen. En om ze op een waardige ma­nier afscheid te laten nemen.

Laatste wensen
“Dit doen we door bijvoorbeeld nog laatste wensen in te willigen en door hen het in de laatste fase zo plezierig mogelijkte maken. Zonder de men­sen die zich belangeloos inzetten voor het hospice is dit alles niet mo­gelijk. Uiteraard bijgestaan door de zorgmedewerkers die ook dag in dag uit de bewoners zo goed moge­lijk verzorgen en voorzien van me­dicatie. We hebben dan ook met het bestuur besloten om zowel de coör­dinatoren/vrijwilligers als de mede­werkers van de Zorgcirkel te bedan­ken. Hiervoor hebben we aange­klopt bij zes lokale ondernemers. Wij hebben daar ruim honderd bonnen gedeeltelijk gekocht en groten­ deels gekregen. De bonnen van Vis­handel Sier & Jonk, Restaurant Spij­kerman, Slagerij Walter Brouwer, Wapen van Munster in De Rijp en De Café-Restaurant De Kerckhaen in Westbeemster verdelen we onder alle vrijwilligers, coördinatoren en zorgmedewerkers.”

Op verschillende plekken in Pur­merend en omstreken staan dona­tiebussen op de balie. ,,Hier kunnen mensen munten en biljetten in­ doen. Dit is nu onder meer al moge­lijk bij Sier & Jonk en Spijkerman, maar dit kan binnenkort ook bij Ju­welier Brouwers in de Strada en bij Kriti in de Drie Zwanen. Met al deze donaties kunnen wij straks onze gasten van het beste voorzien. Daar­ bij proberen we ook uit het bedrijfs­leven gelden te genereren. Wie privé of zakelijk een donatie wil doen, kan dat via onze site. Uiteraard zijn nieuwe vrijwilligers ook welkom.”

Bron: Noord-Hollands Dagblad, Tekst: Jan Koning